Lokale kontorer

PSTS hovedkontor ligger i Nydalen rett utenfor Oslo sentrum. I tillegg har PST ansatte lokalt i landet. Kontaktinformasjonen til disse og hvor de holder til finner du her.

Agder

Tollbodgata 45
4614 Kristiansand
Tlf.: 38136000

Asker og Bærum

Kjørboveien 33
1337 Sandvika
Tlf.: 67576000

Follo

Vestveien 16
1400 Ski
Tlf.: 64851600

Gudbrandsdal

Storgata 129
2615 Lillehammer
Tlf.: 61 05 30 00

Haugaland og Sunnhordland

Smedasundet 50
5501 Haugesund
Tlf.: 52868000

Hedmark

Vangsvegen 155
2321 Hamar
Tlf.: 62539000

Helgeland

Skjervgata 41
8656 Mosjøen
Tlf.: 75112700

Hordaland

Allehelgens gate 6
5804 Bergen
Tlf.: 55556300

Midtre Hålogaland

Øysteinsgate 8
9480 Harstad
Tlf.: 77043600

Nord-Trøndelag

Strandveien 38
7734 Steinkjær
Tlf.: 74121000

Nordmøre og Romsdal

Storgata 43
6508 Kristiansund
Tlf.: 71589000

Nordre Buskerud

Askveien 4
3510 Hønefoss
Tlf.: 32103210

Rogaland

Lagårdsveien 6
4010 Stavanger
Tlf.: 51899000

Romerike

Jonas Lies gate 20
2003 Lillestrøm
Tlf.: 64842000

Salten

Kongensgate 81
8005 Bodø
Tlf.: 75545800

Sogn og fjordane

Strandavegen 13
6900 Florø
Tlf.: 57758800

Sunnmøre

Nedre Strandgate 50
6000 Ålesund
Tlf.: 70118700

Svalbard

Skjæringa
9170 Longyearbyen
Tlf.: 79024300

Søndre Buskerud

Grønland 36
3045 Drammen
Tlf.: 32805500

Sør-Trøndelag

Gryta 4
7005 Trondheim
Tlf.: 73899090

Telemark

Myren 7
3718 Skien
Tlf.: 35906400

Troms

Grønnegata 122
9008 Tromsø
Tlf.: 77698500

Vestfinnmark

Parkgata 16
9615 Hammerfest
Tlf.: 78428000

Vestfold

Baglergaten 2
3100 Tønsberg
Tlf.: 33344400

Vestoppland

Ibsens gate 1
2821 Gjøvik
Tlf.: 61151300

Østfinnmark

Rådhussvingen 1
9917 Kirkenes
Tlf.: 78972000

Østfold

Gunnar Nilsensgate 25
1607 Fredrikstad
Tlf.: 69113300